Вы здесь

Новости законодательства август 2012 г.

Хіт! Пільги для ІТ-сфери. Коментар до Закону N 5091-VI

3 серпня 2012 р. набрав чинності Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції" N 5091-VI від 05.07.2012 р. (далі – Закон N 5091). Пропонуємо трішки передісторії цього закону.

Ще 23 січня 2012 р. ВРУ одержала законопроект, яким передбачено "створення базових економічних умов для розвитку в Україні індустрії програмної продукції". Проект було зареєстровано під номером N 9744. Далі події проходили по стандартному сценарію. 24 травня проект було прийнято ВРУ і направлено на підпис Президенту. Останній його ветував, запропонувавши свої правки до нього. ВРУ погодилась з пропозиціями Президента, і вже 5 липня закон було повторно прийнято, а 31 липня підписано головою держави.

Тепер перейдемо безпосередньо до розгляду Закону N 5091, поглянемо на його ключові норми і в кінці зробимо висновок, чи змінить щось в IT-сфері прийнятий закон. 

Критерії визначення суб’єкта індустрії програмної продукції

Суб’єктом індустрії програмної продукції вважається суб’єкт господарювання, який протягом попередніх 4-Х ПОСЛІДОВНИХ ЗВІТНИХ* КВАРТАЛІВ сукупно ОДНОЧАСНО відповідає таким критеріям:

1) питома вага доходів від здійснення видів економічної діяльності в IT-сфері** має становити не менш 70% доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

2) первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів має перевищувати 50 розмірів мінімальної зарплати, установленої законом на 1 січня звітного року (у 2012 році – 53650 грн.);

3) відсутність податкового боргу;

4) судом не прийнято постанови про визнання його банкрутом.

--------------

*менший період дозволяється обирати тільки новоствореним суб’єктам. Вони можуть застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності. Водночас, подати реєстраційну заяву можуть підприємства, які здійснюють діяльність протягом не менше 2 повних кварталів до дня подання такої заяви. По закінченню 2 повних кварталів з дня реєстрації новоутвореного суб’єкта індустрії програмної продукції, орган ДПС проводить документальну позапланову невиїзну перевірку щодо відповідності його діяльності встановленим критеріям.

** перелік таких видів діяльності вказано в пп. 1.5 п. 15  підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. Серед них: видання програмного забезпечення, комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність з керування комп'ютерним устаткуванням, створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах тощо.

 

Пільги в оподаткуванні на 10 років (з 01.01.2013 р. по  01.01.2023 р.)

 

ПДВ

Податок на прибуток

Звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції.

До програмної продукції відносяться

- результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

- криптографічні засоби захисту інформації.

Ставка податку на прибуток, отриманий від економічної діяльності в IT-сфері (перелік таких видів діяльності вказано в пп. 1.5 п. 15  підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ), становить 5%

 

Порядок реєстрації IT-пільговиком

Не пізніш, як за 30 календарних днів до початку звітного кварталу, з якого підприємство передбачає використовувати пільги в оподаткуванні, подається Реєстраційна заява про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції. Заява подається керівником (або представником юрособи) до органу ДПС за своїм місцезнаходженням.

В комплекті з реєстраційною заявою подається:

а) фінансова звітність (не уточнено, за який період, але більш за все, за чотири послідовних звітних квартали);

б) копії первинних документів, що підтверджують право на використання пільг в оподаткуванні.

Важливо! Протягом 10 робочих днів після подання реєстраційної заяви податкова вправі провести документальну позапланову невиїзну перевірку. Її цільперевірка достовірності поданих підприємством документів для отримання спецправил в оподаткуванні.

Якщо податкова прийме рішення про відмову в реєстрації, то про це підприємство повідомляється протягом 15 робочих днів, що настають за днем подання реєстраційної заяви. Разом з тим, рішення про відмову в реєстрації не обмежує можливість повторного звернення для реєстрації суб’єкта індустрії програмної продукції (головне - втиснутися в строки для подання реєстраційної заяви – див. вище).

Якщо підстави для відмови у реєстрації відсутні, то орган ДПС зобов’язаний протягом 15 робочих днів з дня отримання реєстраційної заяви включити підприємство до реєстру суб’єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції. Крім того, в цей же строк підприємству мають видати (надіслати поштою з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування.

Для довідки! ДПС веде реєстр суб’єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції, та щомісячно оприлюднює його на своєму веб-сайті.

 

Дії підприємства, коли воно перестало відповідати критеріям визначення суб’єкта індустрії програмної продукції

1. За підсумками кварталу, в якому з’явилась така невідповідність критеріям, підприємство має сплатити до бюджету податок в загальному порядку та пеню на суму збільшеного податку за цей же період.

2. Підприємство втрачає право застосовувати особливості оподаткування протягом 4-х послідовних звітних кварталів, наступних за кварталом, в якому була допущена така невідповідність (тобто, підприємство має рік пропрацювати на загальних правилах оподаткування).

3. Суб’єкт вважається платником відповідних податків на загальних підставах з 1 числа звітного кварталу, в якому була допущена невідповідність критеріям.

 

Анулювання свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, підлягає анулюванню у разі:

1) подання заяви про анулювання реєстрації;

2) невідповідності установленим критеріям;

3) припинення здійснення видів економічної діяльності, що надавали йому право застосовувати особливості оподаткування, у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією.

ПІДСУМУЄМО:

На нашу думку, коментований закон не надасть поштовху розвитку IT-сфери. Візьмемо, наприклад, пільгу з ПДВ. Ефекту від неї буде нуль, якщо замовником програмної продукції виступає нерезидент (до речі, здебільшого так і є). Справжній позитив могла принести норма щодо введення ставки податку на доходи комп’ютерних геніїв у розмірі 5%, але Президент поставив ТАБУ на неї. Тому з таким підходом до вирішення справ IT-сфера й надалі буде ледь жевріти, а мудрі голови працюватимуть на економіку інших країн.

Проблиском світла в цій темі є законопроект N 8267, але його розгляд відкладено десь так на вересень-жовтень. Він передбачає тимчасові пільги з єдиного соцвнеску.

Ми переконані, першочергово має знизитися навантаження на фонд оплати праці (адже собівартість комп’ютерної продукції формується здебільшого з оплати праці). Максимально низька ставка ПДФО і ЄСВ – ось ключ до вирішення всіх проблем.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції" (N 5091-VI від 05.07.2012 р.) Офіційне опублікування: "Голос України" N 140 від 02.08.2012 р. Дата набрання чинності: 03.08.2012 р.

 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Діяльність медичних і фармацевтичних працівників дещо обмежили, а відповідальність за фальсифікацію ліків - посилили

Президентом України підписано закон N 5036-VI, який прийнято на основі законопроекту N 10560 від 05.06.2012 р.

Нові норми, які закріплені у законі, встановлюють, що з 1 серпня 2012 року медичні і фармацевтичні працівники під час здійснення ними професійної діяльності не мають права:

1) одержувати від суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво та/або реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення, їх представників неправомірну вигоду (згідно із Законом N 3206-VI від 07.04.2011 р. неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову);

2) одержувати від виробників та продавців лікарських засобів, виробів медичного призначення та їх представників зразки лікарських засобів, виробів медичного призначення (за винятком випадків, пов'язаних з проведенням відповідно до договорів клінічних досліджень лікарських засобів або клінічних випробувань виробів медичного призначення);

3) рекламувати лікарські засоби або вироби медичного призначення, в тому числі виписувати лікарські засоби на бланках, що містять інформацію рекламного характеру, та зазначати виробників лікарських засобів (торговельних марок);

4) на вимогу споживача під час реалізації (відпуску) лікарського засобу не надавати або надавати недостовірну інформацію про наявність у даному аптечному закладі лікарських засобів з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, зокрема приховувати інформацію про наявність таких лікарських засобів за нижчою ціною. Як зазначено у законі, положення цього пункту поширюються виключно на фармацевтичних працівників.

За порушення вказаних норм медичні і фармацевтичні працівники нестимуть відповідальність, передбачену законодавством. Але про це мова піде нижче, а поки що хочеться звернути вашу увагу на те, що в нашому законодавстві немає чіткого визначення, хто саме відноситься до медичних і фармацевтичних працівників. І особливо цікавим стає це питання, якщо уважно подивитися на першу редакцію законопроекту N 10560 – в ній всі обмеження, про які йшлося вище, стосувалися керівників та працівників лікувально-профілактичних і фармацевтичних (аптечних) закладів. В другій редакції це формулювання змінилося на "медичні і фармацевтичні працівники", що ставить під сумнів, наприклад, те, чи розповсюджуються дані норми на керівників. Адже, наприклад, в спільному листі "Щодо виплати медичним працівникам допомоги на оздоровлення" від 23.03.2012 р. N 10.01.67/773, N 03-93 Міністерство охорони здоров'я та Профспілка працівників охорони здоров'я навели перелік тих працівників, кого треба відносити до медичних та фармацевтичних. Серед них є категорія "професіонали", але немає категорії "керівники".

Тепер щодо відповідальності. Цьому питанню присвячено закон N 5065-VI (прийнятий на основі законопроекту N 10561 від 05.06.2012 р.)

В новій редакції викладено статтю 442 КпАП, яка тепер встановлює, що порушення обмежень, про які йшлося вище, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 300 НМДГ (5 100 грн).

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1200 НМДГ (20 400 грн). Як бачимо, штрафи доволі суттєві, тому й так гостро постає питання чіткого переліку працівників, які можуть бути покарані за нововведені порушення.

Зазнала змін також відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікзасобів (далі – ФЛЗ).

Такого поняття як "умисне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені у невеликих розмірах" тепер в КпАП не існує. Попередня редакція статті 442 КпАП якраз і встановлювала за це порушення штраф від 20 до 50 НМДГ (від 340 до 850 грн).

Невдовзі відповідальність у цій сфері значно посилиться, і будь-які порушення вважатимуться злочинами, тобто всі санкції тепер будуть міститися тільки у Кримінальному кодексі. До того ж, тепер штрафом злочинець не відбудеться – вся відповідальність буде у вигляді позбавлення волі (найменший строк – 3 роки, найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі).

Наведемо для зручності таблицю з оновленою інформацією щодо злочинів та покарань у даній сфері:

 

N

Вид злочину

Санкції

норма ККУ

1.

Контрабанда ФЛЗ, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю

позбавлення волі на строк від 5 (раніше – від 3) до 8 років з конфіскацією ФЛЗ, що були предметом контрабанди

п. 1

ст. 305

2.

Дії, зазначені в п. 1, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були ФЛЗ у великих розмірах

позбавлення волі на строк від 8 (раніше – від 5) до 10 років з конфіскацією ФЛЗ, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна

п. 2

ст. 305

3.

Контрабанда ФЛЗ, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були ФЛЗ в особливо великих розмірах

позбавлення волі на строк від 10 (раніше – від 8) до 12 років із конфіскацією ФЛЗ, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна

п. 1

ст. 305

Поняття "великий" та "особливо великий розмір ФЛЗ", що застосовуються в цьому розділі, визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, тобто МОЗ

4.

Виготовлення (раніше – умисне), придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо ФЛЗ (раніше - якщо такі дії створили загрозу для життя чи здоров'я особи, або вчинені у великих розмірах)

 

позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з конфіскацією ФЛЗ, сировини та обладнання для їх виготовлення* (раніше - штраф від 17000 до 34000 грн. або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк)

п. 1

ст. 3211

5.

Дії, зазначені в п. 4, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах (раніше - в особливо великих розмірах), або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво ФЛЗ

позбавлення волі на строк від 5 до 8 (раніше - від 3 до 5) років з конфіскацією ФЛЗ, сировини та обладнання для їх виготовлення

п. 2

ст. 3211

6.

Дії, зазначені в п.п. 4, 5, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах (раніше не було останньої умови)

позбавлення волі на строк від 8 (раніше – від 5) до 10 років або довічне позбавлення волі (нова санкція) з конфіскацією ФЛЗ, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна

п. 3

ст. 3211

*Увага! Передбачено звільнення від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо ФЛЗ, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (раніше – ще й за виготовлення), за умови, що такі дії не створили загрози для життя чи здоров'я людей, для осіб, які добровільно здали ФЛЗ та вказали джерело їх придбання або сприяли розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом.

------------------------

Закон України "Про внесення зміни до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо встановлення обмежень для медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності" (N 5036-VI від 04.07.2012 р.) Дата набрання чинності: 01.08.2012 р. Офіційна публікація: "Голос України" N 138 від 31.07.2012 р.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів" (N 5065-VI від 05.07.2012 р.) Офіційне опублікування: "Голос України" N 139 від 01.08.2012 р. Дата набрання чинності: 02.08.2012 р.

 

Імпорт лікарських засобів підлягатиме ліцензуванню

ВРУ ухвалила зміни та доповнення до низки законів України щодо імпорту лікарських засобів. Зокрема, змінами до ЗУ "Про лікарські засоби" (N 123/96-ВР від 04.04.96 р.) передбачено, що імпортеру, який планує ввозити на територію України лікарські засоби, окрім сертифіката якості серії лікарського засобу, з 1 березня 2013 року необхідно буде отримувати ЛІЦЕНЗІЮ НА ІМПОРТ лікарських засобів, що видаватиметься імпортеру (виробнику або особі, що представляє виробника на території України), у порядку, встановленому законодавством.

У додатку до ліцензії зазначатимуться перелік лікарських засобів, дозволених до імпорту ліцензіату, а також особливі умови провадження діяльності.

Ліцензії видаватимуться за наявності:

- відповідної матеріально-технічної бази;

- кваліфікованого персоналу;

- умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що будуть ввозитися на територію України.

Відповідність зазначених позицій встановленим вимогам та заявленим характеристикам у поданих заявником документах для одержання ліцензії підлягатиме обов'язковій перевірці до видачі ліцензії.

Зауважимо, що видавати сертифікат якості імпортованих лікарських засобів зможе імпортер (тобто не тільки виробник, але й його представник на території України). До 1 березня 2013 року сертифікати якості видає тільки виробник.

Також зазначимо, що термін придатності лікарських засобів, що ввозяться на територію України, має становити:

- не менше половини терміну, визначеного виробником - за умови, якщо виробник визначив термін менше 1 року,

- не менш як 6 місяців - за умови, якщо виробник визначив термін більше 1 року.

Крім того, оновлено низку понять закону, зокрема, на законодавчому рівні визначено поняття "активного фармацевтичного інгредієнта (АФІ)", як будь-якої речовини чи суміші речовин, що призначена для використання у виробництві лікарського засобу і під час цього використання стає його активним інгредієнтом. Ліцензування господарської діяльності з імпорту останнього планується ввести з 1 січня 2015 року.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт" (N 5038-VI від 04.07.2012 р.) Офіційне опублікування: "Голос України" N 139 від 01.08.2012 р. Дата набрання чинності: 02.08.2012 р., за винятком деяких пунктів

 

ДПСУ нагадала про необхідність подання повідомлення за ф. N 20-ОПП

Спочатку окреслимо сферу застосування повідомлення за формою N 20-ОПП. Воно подається всіма платниками податків незалежно від організаційно-правової форми у разі наявності, виникнення, зміни стану об'єктів оподаткування. Додатковим аргументом цього буде те, що ані ПКУ, ані р. VIII Порядку N 1588 від 09.12.2011 р. не містить переліку щасливців, яких звільнено від обов’язку подання повідомлення.

Податкова влучно підкреслила, що основною метою запровадження повідомлення за ф. N 20-ОПП є отримання від платників податків інформації про наявні в них об'єкти майна, їх місцезнаходження, переміщення та стан, в якому вони фактично перебувають (використовуються, тимчасово не використовуються, не використовуються тощо).

Оскільки, повідомлення за ф. N 20-ОПП запроваджено з 14.01.2011 р., то платники податків, створені:

1) після 14.01.2011 р. - зобов'язані подати повідомлення до органу ДПС за місцезнаходженням об'єкта оподаткування протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття такого об'єкта;

2) до 14.01.2011 р. - зобов'язані подати повідомлення з ознакою щодо первинного надання інформації про об'єкти оподаткування, але строк подання цієї форми не визначено.

Насамкінець - про відповідальність за неподання ф. N 20-ОПП. Контролери наголошують, що у разі встановлення під час документальної перевірки випадків неподання повідомлення за ф. N 20-ОПП до платників податків застосовуються штрафні санкції відповідно до ст. 117 ПКУ. За таке порушення вищезгадана норма передбачає накладення штрафу:

- на самозайнятих осіб - у розмірі 170 грн.;

- на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 510 грн.

У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, розмір штрафу подвоюється: 340 грн. або 1020 грн. відповідно.

Деякі фахівці з оподаткування доводять помилковість накладення штрафу згідно з п. 117.1 ПКУ за неподання повідомлення за ф. N 20-ОПП. Але податкова невблаганна і однозначна у своїх поглядах. Отже, тим, хто до цього часу ще не повідомив податкову про свої об’єкти оподаткування, радимо зробити це якнайшвидше.

------------------------

Лист Державної податкової служби України N 10112/16/18-3115 від 15.06.2012 р.

 

МИТНІ ПЛАТЕЖІ

Нарахування громадянам митних платежів

Мінфін своїм наказом N 581 від 22.05.2012 р. затвердив Порядок справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів громадянами. Цим Порядком визначається процедура справляння митних платежів при оформленні товарів, що переміщуються через митний кордон України в ручній поклажі, супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, міжнародних поштових відправленнях (далі - МПВ) та міжнародних експрес-відправленнях (далі - МЕВ) і належать громадянам.

Порядок розроблено на виконання ст. 234 та 374–381 нового Митного кодексу. Також слід зауважити, що до запровадження даного Порядку вищезазначені питання регулювалися наказом ДМС N 5 від 12.01.2006 р.

 

Щодо структури нового Порядку, то в цілому він повторює структуру свого попередника, за винятком деяких моментів:

- в новому є розділ "Особливості справляння митних платежів при тимчасовому ввезенні на митну територію України товарів та транспортних засобів особистого користування", а в старому був аналогічний розділ, але стосувався він всіх ТЗ, а не тільки для особистого користування;

- в новому Порядку також є розділ "Особливості справляння митних платежів при ввезенні на митну територію України товарів та транспортних засобів особистого користування з метою транзиту", а в старому порядку він не розповсюджувався на товари;

- не увійшли до нового Порядку два розділи щодо справляння платежів при ввезенні (пересиланні) єдиного неподільного товару та при вивезенні (пересиланні) товарів за межі митної території України (адже раніше Порядок стосувався будь-якого переміщення товарів через кордон, а тепер – тільки ввезення).

 

У цьому огляді ми розглянемо зміни, щодо нарахування громадянам митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України з метою вільного обігу.

Відповідний розділ є і в старому, і в новому Порядку, але вони значно відрізняються за змістом.

По-перше, тепер митні платежі будуть розраховуватися виходячи не з митної вартості, а з фактурної вартості товару – ціна товару, що переміщується через митний кордон України, та зазначена в рахунку-фактурі (фактурі-проформі, касових або товарних чеках, ярликах, інших документах роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів).

По-друге, в Порядку з’явився новий критерій, від якого залежить нарахування митних платежів – вид пункту пропуску (пункт пропуску, відкритий для повітряного сполучення, чи інший).

По-третє, тепер діють різні правила нарахування платежів для товарів, що ввозяться у супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі, та для товарів, які надходять у МПВ, у МЕВ чи у несупроводжуваному багажі.

Тепер більш детально подивимося на зміни цього розділу.

1. При митному оформленні товарів (крім підакцизних) (у попередньому Порядку питання підакцизності товарів не піднімалося), що ввозяться громадянами через пункти пропуску держкордону України, відкриті для ПОВІТРЯНОГО СПОЛУЧЕННЯ, в супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі:

а) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби (строк в одну добу з’явився тільки у цьому Порядку) товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро, митні платежі не нараховуються;

б) у разі ввезення громадянами частіше одного разу протягом доби товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 1000 євро, за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10% фактурної вартості товарів (раніше - 20% митної вартості) та ПДВ;

в) у разі ввезення громадянами товарів, загальна фактурна вартість яких не перевищує 10000 євро (до цього - 1000 євро), за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10% сумарної фактурної вартості товарів (раніше - 20% митної вартості) та ПДВ (раніше нараховувалися ще й акцизний податок і плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів).

При цьому, відповідно до нового Порядку базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро (до цього базою оподаткування була сумарна митна вартість, заявлена громадянином або визначена митним органом, яка визначалася шляхом складення митної вартості всіх товарів, які ввозяться громадянином або містяться в МПВ або в МЕВ).

Слід також відмітити, що раніше серед критеріїв, по яких визначалося, чи потрібно сплачувати митні платежі, була також і вага вантажу (менша чи більша за 100 кг), що тепер не береться до уваги у пунктах пропуску, відкритих для повітряного сполучення.

2. При митному оформленні товарів (крім підакцизних) (раніше такого застереження також не було), що ввозяться громадянами через ІНШІ, ніж відкриті для ПОВІТРЯНОГО СПОЛУЧЕННЯ, пункти пропуску через державний кордон України в супроводжуваному багажі та/або ручній поклажі:

а) у разі ввезення громадянами один раз протягом доби товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 500 євро (раніше - 200 євро) та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, митні платежі не нараховуються;

б) у разі ввезення громадянами товарів протягом доби частіше одного разу, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 500 євро (раніше - 200 євро) та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10% фактурної вартості товарів (раніше - 20% митної вартості) та ПДВ;

в) у разі ввезення громадянами товарів, загальна фактурна вартість яких не перевищує 10000 євро (до цього 1000 євро), за квитанцією МД-1 нараховуються ввізне мито за ставкою в розмірі 10% сумарної фактурної вартості товарів (раніше - 20 % митної вартості) та ПДВ.

Також згідно з нововведеннями базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро, або вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг (до цього сумарна митна вартість визначалась аналогічно з пунктами пропуску держкордону України, що відкриті для повітряного сполучення).

3. При митному оформленні товарів (крім підакцизних), що надходять на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у МПВ, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у МЕВ, несупроводжуваному багажі:

а) у разі надходження на адреси громадян товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 300 євро (раніше – 200 євро), митні платежі не нараховуються;

б) у разі надходження на адреси громадян товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує 10000 євро, за оглядовим розписом М 15, митною декларацією М 16, квитанцією МД-1 відповідно нараховується ввізне мито за ставкою в розмірі 10% сумарної фактурної вартості товарів та ПДВ.

При цьому базою оподаткування є частина сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро.

 

4. При митному оформленні товарів (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро (до цього - 1000 євро), що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в МПВ, МЕВ, супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі, ручній поклажі, а також товарів незалежно від їх фактурної вартості, що переміщуються на митну територію України у вантажних відправленнях, за МД нараховуються ввізне мито за повними ставками Митного тарифу України та ПДВ (раніше здійснювалась ще й з нарахуванням акцизного податку та плати за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів).

Змін також зазнали правила справляння митних платежів при митному оформленні товарів за кодами 8701–8707, 8711, 8716 (раніше це були тільки транспортні засоби за кодами 8701-8705, 8707, тепер же додались 8706 та 8716, а саме: шасі та причепи, і новий вид транспортного засобу 8711 - мотоцикл).

Слід також відзначити, що нарахування митних платежів здійснюється за формулами (які також зазнали значних змін), наведеними в додатку до нового Порядку.

-----------------------

Наказ Міністерства фінансів України N 581 від 22.05.2012 р. Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.06.2012 р. N 916/21228 Офіційне опублікування: "Офіційний вісник України" N  56 від 03.08.2012 р.

 

ПОЇЗДКИ ГРОМАДЯН

З Києва до Москви поїдемо за новими правилами

На київському вокзалі хочуть відкрити цілодобовий пункт пропуску через держкордон. Про це йдеться в розпорядженні Кабміну N 511-р від 25.07.2012 р.

Слід відмітити, що 24.12.2010 р. (згідно з наказом Держмитслужби N 1022/1526/917 від 23.12.2010 р.) вже стартував аналогічний експеримент по спрощенню прикордонно-митного оформлення поїзда N 1/2 "Київ – Москва – Київ". В рамках експерименту оформлення пасажирів даного поїзда на виїзд з України розпочинається на з/с "Київ-пасажирський" та закінчується шляхом пропуску через державний кордон у пункті контролю з/с "Хутір-Михайлівський".

Оформлення на в’їзд в Україну розпочинається у пункті контролю через державний кордон для залізничного сполучення "Хутір-Михайлівський" шляхом здійснення візуального та технічного спостереження за поїздом і закінчується шляхом здійснення прикордонного та митного контролю у вагонах поїзда під час руху між залізничними станціями "Дарниця" – "Київ-пасажирський".

Тепер з відкриттям нового пункту пропуску на території залізничної станції "Київ-Пасажирський" громадянам, які прямують до Москви, доведеться приходити за годину до відправлення поїзда, аби пройти митний і прикордонний контроль. Про це розповів офіцер прес-служби Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, на території Росії перевіряти пасажирів вже не будуть.

Так вже відбувається для пасажирів поїзда N 1/2 "Київ – Москва – Київ". Біля вагона їх зустрічають митники та прикордонники. З грудня 2010 року для цього пасажирського поїзда діє експеримент з простішого варіанту митного оформлення. За погодженням з Російською Федерацією планується ввести таку ж процедуру для пасажирів поїздів N 3/4 і N 5/6, - каже А. Демченко (джерело інформації: http://www.segodnya.ua/news/14417943.html).

Нагадаємо, що пункт пропуску через кордон для поїздів на Москву вже існує на вокзалі в м. Харків.

-----------------------

Розпорядження Кабінету Міністрів України N 511-р від 25.07.2012 р. Офіційне опублікування: "Офіційний вісник України" N  56 від 03.08.2012 р. Дата набрання чинності: 25.07.2012 р.

 

Правила прописки в Україні зазнали змін

З 5 серпня в Україні запрацював Закон, що вніс деякі корективи до порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні.

Як і раніше, продовжують діяти положення, що зобов’язують громадян України, а також іноземців чи осіб без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструвати його.

Водночас уточнено, що зазначена реєстрація здійснюється в день подання особою документів та, за заявою особи, може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

Також запроваджено можливість реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб не тільки за адресою житла, а й за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, військової частини.

Крім того, Закон визначив перелік документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та місце перебування особи.

Окрім паспорта громадянина України, такі відомості можуть вноситись до:

- тимчасового посвідчення громадянина України;

- посвідки на постійне проживання;

- посвідки на тимчасове проживання;

- посвідчення біженця;

- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;

- довідки про звернення за захистом в Україні.

------------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні" (N 5088-VI від 05.07.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Голос України" N 142 від 04.08.2012 р. Дата набрання чинності: 05.08.2012 р.

 

ПЕРЕВІРКИ ІНСПЕКЦІЇ З ПРАЦІ

Що і як перевірятиме Держінспекція з праці?

Мінсоцполітики оновило порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів.

При проведенні перевірок додержання законодавства з питань праці керуються такими документами:

- Конвенціями Міжнародної організації праці N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві;

- Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (N 877-V від 05.04.2007 р.);

- постановою КМУ "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (N 1059 від 17.11.2010 р.);

- Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, затвердженим Указом Президента України N 386 від 06.04.2011 р.

Перевірки можуть бути планові та позапланові, можуть здійснюватися за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання (або його відокремлених підрозділів) або у приміщенні органу державного нагляду (контролю). Основні вимоги до порядку їх проведення прописує Закон N 877-V. Освіжимо їх у пам’яті.

Планова перевірка (ст. 5 Закону N 877-V):

1) повідомлення про проведення планового заходу має надійти не пізніше ніж за 10 днів до початку планової перевірки;

2) перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів заходів. Залежно від ступеня ризику Держпраці визначає періодичність проведення планових заходів державного нагляду, керуючись при цьому постановою КМУ N 1059 від 17.11.2010 р.;

3) строк здійснення планового заходу не може перевищувати 15 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів. Продовження строку перевірки не допускається.

Позапланова перевірка (ст. 6 Закону N 877-V):

1) серед підстав проведення перевірки виділимо наступні:

- подання суб'єктом господарювання письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;

- перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства про працю, виданих за результатами проведення планових заходів контролю;

- звернення фіз- та юросіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства з праці;

2) захід проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за наявності відповідних підстав;

3) строк здійснення перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих днів. Продовження строку перевірки не допускається.

При проведенні перевірок інспектори з праці перевіряють додержання законодавства з питань праці. Тому в поле зору їх цікавості потрапляє кадрова документація, порядок виплати (своєчасність) заробітної плати, дотримання законодавчо встановленого рівня мінімальної зарплати, порядок надання відпусток, відшкодування витрат на відрядження та підзвіт, законність звільнення працівників та інші моменти дотримання законодавства з праці.

Насамкінець трішки про відповідальність. За порушення трудового законодавства порушники можуть притягуватися до адміністративної та кримінальної відповідальності. Ключовими нормами амінвідповідальності виступають статті 41, 411, 412, 413, 1881 та 1886 КУпАП, кримінальної відповідальності – 172, 173 та 175 ККУ.

------------------------

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів" N 390 від 02.07.2012 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 30.07.2012 за N 1291/21603 Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування

 

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ

Скільки ФСС з ТВП виділив на новорічний дитячий подарунок?

Недаремно кажуть "готуй літом сани, а взимку - воза". Фонд непрацездатності вирішив не відкладати (як це було в минулому році) затвердження граничного розміру витрат на новорічні подарунки і зробив це влітку.

Нагадаємо, що механізм отримання подарунків прописує Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду, затверджений постановою ФСС з ТВП N 48 від 25.10.2007 р. Згідно з його п. 1.5 в цьому році застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун/піклувальник) має право отримати лише один новорічний фондівський подарунок на дитину, якій станом на 01.01.2013 р. не виповнилося 14 років.

Для отримання подарунків необхідно подати відповідну заявку довільної форми із зазначенням списку дітей, яких фонд має ощасливити. Прикро, але на законодавчому рівні не установлений строк подання такої заявки. Ми не радимо відкладати подачу заявки на холодні грудневі дні, але й поспішати не варто, бо є вірогідність того, що хтось з ваших працівників ще встигне зайти в капустяне поле і знайти в нім своє чадо.

Коментованим документом ФСС з ТВП затвердив граничний розмір витрат коштів ФСС з ТВП на придбання одного дитячого новорічного подарунка в 2012 році до 22,80 грн (а то й менше). Для статистики: у минулому році Фонд виділяв на подарунок до 21,15 грн. Тобто, у 2012 р. батьки вправі отримати подарунок аж на 1,65 грн. дорожчий за минулорічний...

------------------------

Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності N 37 від 31.07.2012 р.

 

КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН

 

ВРУ

- запровадила штраф у розмірі 1700 гривень за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (Закон N 5039-VI від 04.07.2012 р.);

- затвердила новий Закон "Про ціни і ціноутворення" (Закон N 5007-VI від 21.06.2012 р.)

- внесла зміни до Податкового кодексу щодо оподаткування спирту етилового для окремих виробництв (Закон N 5074-VI від 05.07.2012 р.);

- внесла зміни до низки законів щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні (Закон N 5088-VI від 05.07.2012 р.);

- ратифікувала Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво в галузі технічного захисту інформації (Закон N 5033-VI від 04.07.2012 р.);

 

КМУ

- вніс деякі корективи до Правил дорожнього руху України стосовно введення додаткових обмежень дозволеної швидкості руху (постанова N 668 від 18.07.2012 р.);

- визначив процедуру проведення та критерії оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення та реалізації яких може бути надана державна підтримка, та виклав у новій редакції Порядок проведення державної експертизи інвестиційних програм (проектів) (постанови N 683, N 684 від 18.07.2012 р.);

- прийняв Державну програму співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року (постанова N 682 від 18.07.2012 р.);

 

МНС

- затвердило Правила охорони праці при виробництві шкіргалантерейних виробів, а також при виробництві хутра та хутряних виробів (накази N 904, N 905 від 18.06.2012 р.);

 

МОЗ

- затвердило Перелік медичних виробів, що підлягають державній реєстрації (перереєстрації) в Україні (наказ N 478 від 02.07.2012 р.);

 

Міністерство фінансів України

- визначило місця доставки товарів транспортними засобами (наказ N 646 від 30.05.2012 р.);

 

НКЦПФР

- відкоригувала Положення про депозитарну діяльність (рішення N 924 від 03.07.2012 р.);

 

НКРЗ

- розробила форми для подання запиту на отримання публічної інформації (рішення N 325 від 05.07.2012 р.);

 

Міністерство аграрної політики України

- затвердило Положення з проведення апробації селекційних досягнень у тваринництві та про Державний реєстр селекційних досягнень у тваринництві (наказ N 385 від 02.07.2012 р.);

 

ДПАУ

- нагадує, якщо отримувачем послуг є безпосередньо нерезидент, то місце поставки послуги знаходиться за межами території України і така операція не є об'єктом оподаткування ПДВ. Якщо ж нерезидент отримує послуги через представництво (тобто безпосереднім отримувачем послуг є представництво нерезидента), то місце поставки послуги знаходиться на митній території України, і в цьому разі операція постачання послуг є об'єктом оподаткування ПДВ (лист N 7222/6/15-3415-26 від 24.04.2012 р.);

- внесла ясність у питання щодо врахування при зменшенні витрат суми ПДВ у разі врегулювання сумнівної заборгованості відповідно до пп. 159.1.2 ПКУ (лист N 7730/6/15-1215 від 04.05.2012 р.);

 

Мінсоцполітики

- затвердило зміни до порядку та строків надання дотації роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем (наказ N 415 від 07.07.2012 р.);

- розглянула питання оформлення відпустки для догляду за другою дитиною (лист N 70/13/116-12 від 06.03.2012 р.);

 

Держмитслужба

- включила об'єкти права інтелектуальної власності за номерами 462 – 466 (знаки для товарів і послуг "Canon" та "С") до митного реєстру (лист N 16/1-16.5/1540-ЕП від 25.07.2012 р.).

 

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр