Вы здесь

1 ноября - Новости законодательства ноябрь 2012 г.

ПЕРЕВІРКИ

Змінено критерії оцінки ступеня ризику у частині додержання вимог законодавства про працю

Кабмін вніс зміни до своєї постанови N 1059 від 17.11.2010 р., якою затверджуються критерії оцінки ступеня ризику від ведення госпдіяльності у частині додержання вимог законодавства ПРО ПРАЦЮ.

Нагадаємо, що відповідно до цієї постанови всі суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, відносяться до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього та незначного - згідно зі встановленими критеріями. Чим вищий ступінь ризику присвоєно суб’єкту, тим частіше він перевірятиметься відповідними держструктурами (Державною інспекцією України з питань праці та її територіальними органами).

Треба сказати, що уряд достатньо суттєво "перекроїв" підхід до цього питання.

По-перше, перелік критеріїв оцінки ступеня ризику викладено в новій редакції і тепер виглядає так:

1) наявність заборгованості з виплати зарплати (замість "стан оплати праці");

2) виплата працівникам заробітної плати на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати (зверніть увагу, це новий критерій!);

3) невідповідність кількості працівників суб'єкта господарювання обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) (це також новий критерій!);

4) порушення вимог законодавства про працю (цей критерій залишився незмінним);

5) наявність розбіжностей між фактичними показниками чисельності працюючих і зарплати та показниками звітності, поданої до органів держвлади (новий критерій).

Натомість з переліку зникли такі критерії як "чисельність працівників" та "додержання вимог законодавства у разі звільнення працівників за ініціативою адміністрації суб'єкта господарювання".

По-друге, змін зазнали показники, за якими суб'єкти господарювання відносяться до одного зі ступенів ризику. Пропонуємо ознайомитися з ними у таблиці:

 

Ступені ризику

Суб'єкти господарювання

Періодичність проведення планових перевірок

Високий

- які мають заборгованість із виплати заробітної плати більше 60 календарних днів;

- із чисельністю до 50 осіб включно, у яких 60% працівників і більше одержують зарплату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати;

- із чисельністю від 51 до 250 осіб включно, у яких 45% працівників і більше одержують зарплату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати;

- із чисельністю 251 та більше осіб, у яких 30% працівників і більше одержують зарплату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати;

- кількість найманих працівників яких недостатня для існуючого обсягу виробництва (виконання робіт, надання послуг);

- у яких за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено грубі порушення вимог законодавства про працю, що мають ознаки злочинів, передбачених ст. 172, 173 і 175 Кримінального кодексу України;

- у яких розбіжності між фактичними показниками чисельності працюючих і заробітної плати та показниками звітності, поданої до органів державної влади, становлять 10% і більше

не частіше одного разу на 1 рік

Середній

- які виплачують заробітну плату з порушенням строків виплати заробітної плати від 30 до 60 днів включно;

- із чисельністю до 50 осіб включно, у яких заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати одержують 45% і більше, але менше 60% працівників;

- із чисельністю від 51 до 250 осіб включно, у яких заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати одержують більше 30%, але менше 45% працівників;

- із чисельністю 251 та більше осіб, у яких заробітну плату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати одержують більше 15%, але менше 30% працівників;

- у яких за результатами останньої планової або позапланової перевірки виявлено порушення вимог законодавства про працю, за якими посадові особи суб'єкта господарської діяльності притягалися до адміністративної відповідальності;

- у яких розбіжності між фактичними показниками чисельності працюючих і зарплати та показниками звітності, поданої до органів державної влади, становлять більш як 4%, але менш як 10%

не частіше одного разу на 2 роки

Незначний

- яких не можна віднести до високого чи середнього ступеня ризику

не частіше одного разу на 5 років (раніше - на 3 роки)

Основною відмінністю як високого, так і середнього ступеня ризику, у порівнянні з попередньою редакцією, є запровадження відсоткового відношення кількості працівників, що одержують зарплату на рівні або нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, до загальної кількості працівників.

До того ж досить логічним є те, що сама по собі кількість найманих працівників тепер не є тим критерієм, за яким підприємство підлягатиме частішим перевіркам. Наприклад, раніше якщо працівників було більше за 201 особу, це вже переводило підприємство до категорії високого ступеня ризику (якщо від 50 до 200 – до середнього ступеня ризику).

Тепер можна і з такою кількістю співробітників бути у групі незначного ступеня ризику, якщо не перевищувати дозволений відсоток працівників із зарплатами, що потенційно викликають підозри (тобто, на рівні або нижчі за мінімальну).

У попередній редакції до середнього ступеня відносили суб’єктів, у яких протягом 12 місяців за результатами планових і позапланових перевірок виявлено порушення законодавства про працю, а посадові особи притягались до адміністративної відповідальності, а до високого ступеня - за аналогічної ситуації, але вже при виявленні грубих порушень вимог законодавства про працю, що мають ознаки злочинів, передбачених ст. 172, 173 і 175 Кримінального кодексу України (це, зокрема, незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, інше грубе порушення законодавства про працю, безпідставна невиплата заробітної плати тощо). Даний пункт ввійшов і в нову редакцію, але з прив’язкою не до строку у 12 місяців, а до результатів останньої планової або позапланової перевірки.

-----------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб'єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" (N 937 від 10.10.2012 р.) Офіційне опублікування: "Офіційний вісник" N 77 від 19.10.2012 р. Дата набрання чинності: 19.10.2012 р.

 

СПЛАТА ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

ДПС розказала, як "покращення" в адмініструванні податку на прибуток відбуватиметься на практиці

Все менше і менше часу залишається до 1 січня 2013 року, коли наберуть чинності зміни до п. 57.1 ПКУ, внесені Законом N 5083-VI від 05.07.2012 р. Ви, мабуть, зрозуміли, що мова йде про авансові внески з податку на прибуток. Хоча не потрібно забігати так далеко наперед, адже нас ще очікує звітність за 9 місяців і розрахунок авансових внесків, що мають сплачуватися у січні та лютому наступного року (нагадаємо, що авансовий платіж у ці місяці становитиме 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 р.).

Повернімося до коментованого листа. Як годиться, половина листа - просте цитування податкових норм, з поглядом на майбутнє. Проте хочемо виділити наступні фрази фіскалів:

1) ДПС підготовила зміни до форм податкових декларацій з податку на прибуток, де передбачено розрахунок щомісячних авансових внесків (про ці зміни ми вже вас інформували);

2) ДПС готує узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку та особливостей подання звітності та сплати податку у 2013 році (сподіваємося на її своєчасність).

Все б то нічого, але наприкінці листа податкова нагадала про своє фіскальне коріння без ані найменшого проблиску на обіцяну сервісну службу. Погляньте самі, які завдання ставляться перед податковими:

- вжити всіх заходів щодо недопущення зниження нарахування податку на прибуток у III кварталі 2012 року проти II кварталу 2012 року (іншими словами, зробити все, щоб жодна декларація не пройшла "залік" з прибутком у ІІІ кварталі, меншому ніж у ІІ кварталі цього року. Адже від цього залежатиме величина авансового внеску у січні та лютому 2013 році, що прямо вплине на наповненість бюджету в перші місяці наступного року);

- вчасно провести камеральні перевірки поданої звітності з податку на прибуток за 9 місяців та в цілому за 2012 рік, і в разі встановлення порушень складати акти камеральних перевірок та приймати податкові повідомлення-рішення (своєрідною альтернативою в цьому випадку виглядає подача декларації поштою або засобами електронного зв’язку);

- у разі донарахування бази для обчислення авансового внеску з податку на прибуток, що підлягатиме сплаті, шляхом як самостійного виправлення помилок платниками податку, так і за наслідками проведених перевірок, забезпечити нарахування та сплату авансового внеску з податку на прибуток від загальної бази нарахування, тобто з урахуванням таких донарахувань;

- в разі встановлення факту заниження нарахування та сплати щомісячного авансового внеску з податку на прибуток - забезпечити донарахування податку та застосування штрафних санкцій;

- у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, закінчив І квартал 2013 р. без прибутку (отримав збиток), вжити заходів щодо прискорення подання такими платниками податкової звітності за I квартал 2013 року, що буде свідченням правомірності несплати таким платником авансового внеску у квітні наступного року (про яке прискорення йдеться, якщо є чітко встановлені терміни подання звітності? Інша справа - як "пропхнути" збиткову декларацію...).

Скільки теплих слів вже сказано про реформування податкової служби, а повертаємося все рівно до старих методів роботи. Чи це і є сервісна служба майбутнього? Як тут не згадати народну мудрість: скільки вовка не годуй, він все рівно в ліс дивиться... 

---------------------

Лист Державної податкової служби України N 4975/0/71-12/15-1217 від 03.10.2012 р.

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

Які порушення фізосіб-"єдиноподатників" не підпадають під мораторій на штрафні санкції?

Як ви пам’ятаєте, Закон N 4834-VI від 24.04.2012 р. приніс із собою заборону на застосування деяких штрафних санкцій до фізосіб - платників єдиного податку у 2012 р. Нагадаємо, що під мораторій потрапляють:

1) штрафні санкції за порушення порядку обчислення, правильності заповнення декларацій та повноти сплати сум єдиного податку (абз. 2 п. 7 підр. 10 розд. XX ПКУ);

2) адмінштрафи (передбачені ст. 164¹ КУпАП) за неправильність заповнення "єдиноподатниками" Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат.

Виходячи з цього, контролери зазначають, що платники податків відповідатимуть "по повній" за несвоєчасну сплату щомісячних авансових внесків єдиного податку, квартальних платежів та неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності.

---------------------

Лист Державної податкової служби України N 21000/7/17-12/7 від 02.08.2012 р.

 

Державна архівна служба

- надала роз'яснення щодо термінів зберігання первинних бухгалтерських документів (N 01.2/2855 від 13.09.2012 г.);

 

Мінфін

- прийняв Класифікатор додаткової інформації, необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до електронного інвойсу, який додається до митної декларації, заповненої на бланку єдиного адміністративного документа (наказ N 998 від 17.09.2012 р.);

 

Мінсоцполітики

- запевняє, що роботодавець і працівник вправі під час щорічної відпустки укласти цивільно-правовий договір. Проте радить не забувати, що відпустка призначена для відновлення працівником своєї працездатності, зміцнення здоров’я, а також для задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів (лист N 2602/1/18/12-зв від 06.09.2012 р.);

- констатує, що підприємству немає необхідності укладати строкові трудові договори з учнями на період проходження виробничої практики, оскільки такі відносини не є трудовими, а трактуються як навчально-виробничий процес (лист N 107/021/150-12 від 20.08.2012 р.);

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр