Вы здесь

12/11/14 Фіскальна служба нагадує порядок виправлення помилки в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

ДФСУ у листі від 10.10.2014 р. №4828/6/99-99-19-03-02-15 зазначила, що у випадку самостійного виявлення помилки в Реєстрі податкових накладних(неправильно вказано індивідуальний податковий номер контрагента (покупця або постачальника)), яка не вплинула на правильність заповнення додатка 5 до податкової декларації з ПДВ "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" та розділів податкової декларації з ПДВ, платник податку у звітному періоді, в якому виявлено помилку, має право виправити помилку методом "сторно", як це передбаченоПорядком №708, без подання уточнюючого розрахунку.

У разі якщо самостійно виявлений помилковий запис (неправильно вказано індивідуальний податковий номер контрагента (покупця або постачальника)) здійснено не лише в Реєстрі, а і в додатку 5, платник податку у звітному періоді, в якому виявлено помилку, зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до податкової декларації, в додатку 5 до якої допущено помилку, за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку.

При цьому до уточнюючого розрахунку подається додаток 5 з відміткою "уточнюючий".

У разі заповнення уточнюючого розрахунку до графи 4 переносяться показники податкової декларації з ПДВ, додаток 5 до якої уточнюється, до графи 5 - всі відповідні показники декларації з урахуванням виправлених помилок (у цьому випадку вони відповідають показникам з графи 4), а в графі 6 відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або така графа не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).

В уточнюючому додатку 5, який подається до уточнюючого розрахунку для виправлення запису неправильно вказаного індивідуального податкового номера контрагента (покупця або постачальника), повторюється помилковий запис індивідуального податкового номера, при цьому вартісні показники вказуються зі знаком "-" (тобто сторнуються); вказується правильний запис по операціях з контрагентом за звітний (податковий) період, за який виправляються помилки повністю (включаючи вартісні показники); у підсумковому рядку "Усього за місяць" відображається прочерк (при поданні звітності на паперових носіях) або він не заповнюється (при поданні звітності в електронному вигляді).

Джерело:  «Дебет-Кредит»

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр