Вы здесь

08/12/14 Увага! Внесені зміни до Податкового Кодексу! З 1січня 2015 року всі податкові накладні повинні надаватися тільки в електронному вигляді!*

У зв’язку з цим Розробник комп’ютерної програми «M.E.Doc IS» пропонує Вам обмінюватися всіма первинними документами в електронному вигляді!

*Згідно з Законом України «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» №1621-VII від 31.07.2014 р.

 

Чому це законно?

Щодо первинних документів діють ті ж закони України, що і до електронної звітності. Ви вже відправляєте в ДФСУ податкові накладні, підписані електронним цифровим підписом. Тому Ви без побоювання можете обмінюватися цими ж податковими накладними, рахунками, актами – будь-якими первинними документами – з Вашими контрагентами. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Що показувати у разі перевірки?

Порядок надання копій та оригіналів електронних документів, які завірені електронним цифровим підписом

Порядок надання оригіналів електронних документів

При виїмці державними органами можуть вилучатися оригінали електронних документів. В цьому випадку документи надаються в наступному порядку:

  1. Електронні документи записуються на компакт-диск з можливістю одноразового запису (носій типу CD-R або DVD-R). Відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15
  2. На інший носій типу CD-R записується надійний засіб ЕЦП - програмне забезпечення, яке призначене для підписання та перевірки ЕЦП і має позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи. Таким засобом є програмне забезпечення «M.E.Doc IS».
  3. Електронні носії передаються представникам державних органів. Після цього вони можуть перевірити підписи в електронних документах за допомогою надійного засобу ЕЦП. Засіб ЕЦП (наприклад, программу M.E.Doc) вони можуть встановити з переданого носія або отримати у розробника.

Порядок надання копій електронних документів

Якщо при виїмці державні органи повинні отримати лише копії електронних документів, то документи надаються в наступному порядку:

  1. Електронні документи роздруковуються на папері.
  2. Паперові копії завіряються підписом керівника підприємства і печаткою в порядку, встановленому для паперових документів. Відповідно до статті 7 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» копією електронного документа на папері є візуальне подання його на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством.
  3. Завірені копії документів передаються представникам державних органів.

Як почати обмінюватись електронними документами?

Обмін електронними документами – це не тільки економно та зручно, але і надзвичайно просто. Вам необхідно зробити лише 3 простих кроки!

Крок 1. Переконатися у наявності у Вас необхідних інструментів: модуля «Обмін електронними документами» та електронно-цифрового підпису ЦСК «Україна». Якщо у Вас немає коду доступу до модуля «Обмін електронними документами», його необхідно отримати.

Крок 2. З’ясувати, чи у Вашого контрагента встановлено модуль «Обмін електронними документами».

Це можна зробити за допомогою КП «M.E.Doc IS»: Довідник «Контрагенти» > меню «Правка» > «Оновити дані для Документообігу» У разі, якщо у контрагента немає коду доступу до модуля «Обмін електронними документами», він зможе отримати Ваші документи (прийняти чи відхилити, але без коментарів). Для більш зручного обміну електронними документами між вами, Ви можете запропонувати контрагенту отримати код доступу до модуля «Обмін електронними документами».

Крок 3. Надіслати своїм контрагентам лист-запрошення обмінюватися всіма первинними документами в електронному вигляді.

Зразок листа знаходиться в розділі «Первинні документи» - «Реєстр первинних документів» в меню «Файл» - «Створити». Також рекомендуємо додати в договір зі своїм контрагентом пункт про нову схему обміну первинними документами. Найбільш поширений варіант: Сторони погоджуються використовувати при здійсненні своєї діяльності електронні документи та призначений для цього електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП). Сторони визнають будь-які документи, складені та надані будь-якою Стороною іншій в електронному вигляді із застосуванням ЕЦП засобами телекомунікаційного зв'язку або на електронних носіях, як оригінали, що мають юридичну силу. Сторони визнають, що ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) Постачальника та Покупця у разі, якщо: ЕЦП підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису; під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису; особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.

 

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр