Вы здесь

Новости законодательства - январь 2012 г

Новини законодавства підготовлено експертами Компанії "Дінай", www.dinai.com

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ - Мін'юст затвердив Типовий порядок обробки персональних даних

Тема захисту персональних даних має своє нормативне продовження завдячуючи появіТипового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних, творцем якого є Міністерство юстиції України.

Нагадаємо, що з метою громадського обговорення на веб-сайті Державної служби з питань захисту персональних даних (www.zpd.gov.ua) було розміщено проект аналогічного Типового порядку, який за своїм змістом дуже відрізняється від затвердженого документа. У проекті достатньо уваги приділено визначенню поняття "персональні дані", принципам та організації (формулюванню цілей, мети) обробки персональних даних, плануванню та впровадженню системи управління персональними даними тощо. Затверджений Порядок є значно коротшим за його проектний варіант і в більшості своїй визначає права та обов'язки володільця або розпорядника персональних даних, а також основні аспекти щодо обробки персональних даних як у формі картотек, так і у складі інформаційної (автоматизованої) системи, тобто, в електронній формі.

Порядком передбачено, що володілець або розпорядник бази персональних даних (далі – БПД)має проінформувати суб'єкта персональних даних щодо мети обробки персональних даних до моменту отримання від нього згоди. При цьому у документі не зазначено, яким чином має проводитися таке інформування, отож, цілком законним буде повідомлення про мету обробки в усній формі. За умови використання володільцем/розпорядником власноруч розробленої форми згоди, у якій зазначається мета обробки, суб'єкт персональних даних може ознайомитися із її змістом саме перед підписанням.

Зазначено необхідність визначення володільцем БПД мети обробки, складу персональних даних у БПД та її місцезнаходження; порядку внесення, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних у БПД; відповідальної особи або структурного підрозділу, а також порядку захисту персональних даних, в т.ч. від незаконної обробки та незаконного доступу до них. Все зазначене рекомендуємо викласти у внутрішньому положенніщодо захисту персональних даних володільця БПД.

Слід також зазначити, що відповідно до визначення, наданого "структурному підрозділу", організація роботи останнього здійснюється відповідно до його прав та обов'язків на підставі положення про нього. Тобто, якщо організація роботи щодо обробки персональних даних буде здійснюватися не однією відповідальною особою, а цілим структурним підрозділом, вам доведеться розробити для нього окреме положення.

Передбачено, що володілець БПД має вести облік:

фактів надання та позбавлення  права доступу до персональних даних та їх обробки;

- спроб та фактів несанкціонованих та/або незаконних дій з обробки персональних даних.

Яким чином оформлювати вищезазначене, Порядок не пояснює, хоча цілком логічним при запровадженні зазначеної норми було б затвердження відповідних журналів обліку. Але якщо нічого подібного не запропоновано, володільцям БПД доведеться на власний розсуд вирішувати, у якому вигляді буде вестися відповідний облік.

Порядком встановлено, що володілець бази персональних даних може розмежувати режими доступу працівників до обробки персональних даних у БПД відповідно до їх професійних, трудових чи службових обов'язків. Як бачимо, Мін'юст передбачає лише можливість проведення відповідних дій, а не необхідність їх здійснення, отже, запропонованого розмежування може взагалі не бути. Але все ж таки, з метою здійснення належного захисту персональних даних, особливо на великих підприємствах, відповідне розмежування стане цілком доцільним.

Міністерство встановлює окремі вимоги щодо обробки персональних даних у формі картотек та у складі інформаційної системи.

Підприємства, що планують обробляти персональні дані у формі картотек, мають дотримуватися наступних вимог:

- документи, що містять персональні дані, формуються у справи залежно від мети обробки персональних даних;

- справи з документами, що містять персональні дані, повинні мати внутрішні описидокументів із зазначенням мети обробки і категорії персональних даних;

- картотеки зберігаються у приміщеннях (шафах, сейфах), захищених від несанкціонованого доступу (повинні бути обладнані замком або контролем доступу).

Що стосується обробки персональних даних у складі інформаційної (автоматизованої) системи, то слід розмежувати, що із встановленого Порядком є обов'язковим для виконання, а що може здійснюватися за бажанням володільця.

Отже, документом передбачено такі обов'язкові дії:

- працівники володільця БПД допускаються до обробки персональних даних лише після їх авторизації (процедура отримання дозволу на проведення дій з обробки персональних даних у БПД у складі інформаційної (автоматизованої) системи). Доступ осіб, які не пройшли процедуру ідентифікації та/або автентифікації, повинен блокуватися;

- володілець БПД має забезпечити антивірусний захист в інформаційній (автоматизованій) системі;

- володілець БПД повинен використовувати технічні засоби безперебійного живленняелементів інформаційної (автоматизованої) системи.

Що стосується дій володільця БПД, які він може здійснювати в процесі обробки персональних даних, то слід зазначити наступне:

- в інформаційній (автоматизованій) системі, де обробляються персональні дані, можливо здійснення реєстрації: результатів ідентифікації та/або автентифікації працівників володільця БПД;

дій з обробки персональних даних;

факту встановлення ознаки "Підтвердження надання згоди на обробку персональних даних у базі персональних даних" за допомогою управляючих елементів веб-ресурсів володільця або розпорядника БПД, інтерфейсів користувача програмного забезпечення;

результатів перевірки цілісності засобів захисту персональних даних;

- вищезазначені реєстраційні дані можуть аналізуватися відповідальною особою та/або структурним підрозділом.

Якщо відповідну реєстрацію все ж таки було вирішено здійснювати, то з цього випливають обов'язки, що полягають у захисті реєстраційних даних від модифікації та знищення, їх зберіганні, а також наданні відомостей за вмотивованою вимогою для аналізу.

------------------------

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Типового порядку обробки персональних даних у базах персональних даних" ( N 3659/5 від 30.12.2011 р.) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2011 р. за N 1/20314 та набирає чинності з дня офіційного опублікування

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ БЕЗРОБІТНИХ - Затверджено мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2012 р.

На виконання ст. 11 Закону N 1533-III від 02.03.2000 р. фонд безробіття затвердив мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2012 році.

Аналізуючи коментований документ, потрібно звернути увагу на абзац 5 п. 3 Прикінцевих положень Закону N 1533-III від 02.03.2000 р. За ним, мінімальний розмір виплат по безробіттю визначається під час затвердження бюджету фонду виходячи з його реальних можливостей.

У 2012 р. мінімальний розмір допомоги по безробіттю становитиме:

1) 825 гривень (але не вище за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної області за минулий місяць) - застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня) не менше 26 календарних тижнів та сплачували страхові внески (вони мають право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу).

Нагадаємо, що розмір допомоги по безробіттю для таких осіб визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу:

- до 2 років - 50%;

- від 2 до 6 років - 55%;

- від 6 до 10 років - 60%;

- понад 10 років - 70%.

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

- перші 90 календарних днів – 100%;

- протягом наступних 90 календарних днів – 80%;

- у подальшому - 70%.

Тобто після проведення всіх цих розрахунків безробітному не може бути виплачено менше, ніж 825 грн.

2) 544 гривні:

- особам, визнаним в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів, а також особам, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більше 6 місяців) перерви, та застрахованим особам, звільненим з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст. 37, пунктами 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 і 45 КЗпП (вони мають право на допомогу по безробіттю без урахування страхового стажу);

- особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними.

Тобто ці особи отримають допомогу у розмірі 544 грн.

------------------------

Постанова Правління фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття "Про мінімальний розмір допомоги по безробіттю у 2012 році" (N 297 від 16.12.2011 р.) Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування та застосовується з 01.01.2012 р.

 

ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ - ВРУ підготувала декілька реєстраційно-ліцензійних коригувань

Верховна Рада передбачила зміни до деяких законів України, зокрема, до:

1) ЗУ "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (N 1775-III від 01.06.2000 р.). Відповідно до коригувань, що підлягають внесенню до нормативно-правового акта:

а) скасовується норма, що передбачає надання разом із заявою про видачу ліцензії виписки із Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців (далі – ЄДР);

б) розширено перелік підстав, за яких заява про видачу ліцензії залишається без розгляду. Зокрема, заява лишиться поза увагою органу ліцензування, якщо у ЄДР:

- відсутні відомості про заявника;

- наявні відомості про перебування юрособи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізособи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності);

- є відомості про держреєстрацію припинення юрособи (держреєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи

- підприємця);

в) підставою для анулювання ліцензії стане наявність у ЄДР відомостей:

- про перебування юрособи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізособи - підприємця у стані припинення підприємницької діяльності);

- про державну реєстрацію припинення юрособи (держреєстрацію припинення підприємницької діяльності фізособи - підприємця).

2) ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (N 755-III від 15.05.2003 р.). Серед змін, передбачених до даного закону, хотілося б виділити наступне:

а) до повноважень держреєстратора віднесено оформлення та видачу витягів із ЄДР;

б) передбачено, що включення відомостей до ЄДР про діючих юросіб та фізосіб – підприємців єбезкоштовною послугою;

в) до обов'язків спеціально уповноваженого органу з питань держреєстрації віднесено:

- забезпечення на його офіційному сайті доступу до відомостей з ЄДР;

- затвердження переліку вищезазначених відомостей (має включати відомості, необхідні для видачі документів дозвільного характеру та ліцензій, зокрема щодо наявності у ньому запису про держреєстрацію припинення зареєстрованої особи або про перебування зареєстрованої особи у стані припинення);

- забезпечення можливості пошуку всіх зареєстрованих осіб, зокрема за ідентифікаційним кодом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, серією та номером паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).

------------------------

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України" (N 4223-VI від 22.12.2011 р.) Офіційне опублікування: "Голос України" N 4 від 12.01.2012 р. Дата набрання чинності: 12.04.2012 р., за винятком пп. 3 п. 1, який набирає чинності з 13.01.2012 р.

 

ДПСУ

- наголошує: якщо податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних у місяці, наступному за їх випискою (але протягом 20 календарних днів з моменту їх виписки), то покупець товарів вправі відобразити таку податкову накладну (та/або розрахунок до неї) у складі податкового кредиту у місяці їх виписки та включити їх до реєстру отриманих податкових накладних у цьому місяці (лист N 9749/7/15-3517 від 20.12.2011 р.);

- звертається до Державних податкових адміністрацій в АРК, областях, мм. Києва та Севастополі з метою недопущення вимагання від юросіб та фізосіб-підприємців обов'язкового подання заяв, декларацій та інших документів у перехідний період (весь 2012 р.) із зазначеннямкодів з КВЕД-2010 (лист N 10974/7/18-3017 від 30.12.2011 р.);

- роз'яснила порядок визначення курсових різниць по заборгованості, вираженій в іноземній валюті до 01.04.2011 р. (лист N 10953/7/15-1217 від 30.12.2011 р.);

- проконсультувала з питань пільгового оподаткування прибутку суб'єктів господарювання, які надають готельні послуги (лист N 10992/7/15-1217 від 30.12.2011 р.);

 

---------------

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай" 

 

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр