Вы здесь

Новости законодательства - февраль 2012 г


Офіційна позиція контролерів щодо податкових накладних

ДПС затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань відображення у податковому обліку з ПДВ звітного періоду податкових накладних (ПН), виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту (хоча насправді в цьому документі розглянуто набагато більший спектр питань щодо ПН).

Нагадаємо, що відповідно до пп. 14.1.173 ПКУ, узагальнююча письмова податкова консультація - оприлюднення позиції контролюючого органу, що склалася за результатами узагальнення податкових консультацій, наданих платникам податків.

Закцентуємо увагу на ключових моментах коментованого документа.

1. Якщо у звітному періоді податкову накладну включили до реєстру отриманих ПН, але з будь-яких причин не відобразили її в податковій звітності за цей період, то виправляти ситуацію потрібно шляхом подання уточнюючого розрахунку за той звітний період, в якому вона була включена до реєстру отриманих ПН та помилково не включена до податкової звітності.

2. Не є помилкою виписування однієї ПН на отримання кількох авансових платежівпротягом одного дня від одного і того ж покупця за один і той же товар в межах одного і того ж договору.

3. Помилково сформована ПН не може бути виключена з Єдиного реєстру накладних. Разом з цим, вона не дає право покупцю на податковий кредит. Якщо продавець документально не пояснить походження помилково зареєстрованих ПН на письмовий запит органу ДПС протягом 10 робочих днів з дня отримання такого запиту, це породжує обставину для проведення документальної позапланової перевірки.

4. Недотримання вимоги щодо вирівнювання реквізитів заголовної частини ПН по правій межі поля, не позбавляє права покупця на податковий кредит.

5. ПН має виписуватися українською мовою. При цьому, у разі неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або найменування товару на державну мову та з метою збереження ідентифікації такого товару в графі 3 податкової накладної "Номенклатура товарів/послуг продавця", допускається зазначати назву торгової марки та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його на державну мову.

6. Якщо з дати виписки податкової накладної не минуло 365 календарних днів, покупець має право включити таку запізнілу ПН до складу податкового кредиту. При цьому контролери не вимагатимуть документального підтвердження причин її запізнення. Суми податку відображаються у реєстрі отриманих ПН поточного звітного періоду та у складі податкового кредиту звітного періоду (рядок 10.1 декларації з ПДВ).

------------------------

Наказ Державної податкової служби України N 127 від 16.02.2012 р.

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ТА ПДВ - Податкова розказала про деякі шляхи перетину єдиного податку і ПДВ-реєстрації

Як показала практика, з ПДВ-реєстрацією "єдинників" не все так просто і однозначно. Тому ДПСУ затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо окремих питань, пов'язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників ПДВ та повторної реєстрації осіб як платників ПДВ. Звернемо увагу на ключові моменти коментованого документа.

1. При перевищенні 300-тисячного порогу (за останні 12 календарних місяців) "спрощенці" ІІІ і ІV груп, що застосовують ставку 5%, не підлягають обов'язковій реєстрації як платники ПДВ.

Якщо ж такі платники податку вирішили за власним бажанням перейти на сплату єдиного податку за ставкою 3% та зареєструватися платниками ПДВ, то їм необхідно не пізніше 10 числакалендарного місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто 300-тисячний обсяг, подати реєстраційну заяву (за ф. N 1-ПДВ).

У реєстраційній заяві спрощенець:

- або вказує, що реєстрація проводиться за процедурою обов'язкової реєстрації (протягом 10 робочих днів від дати надходження заяви);

- або зазначає бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такий платник єдиного податку вважатиметься платником ПДВ та матиме право на виписку податкових накладних.

Ось така "проста" процедура реєстрації платником ПДВ у даній ситуації.

2. Платники податку, в яких анульовано ПДВ-реєстрацію за ініціативою податкового органу, можуть (а в окремих випадках - зобов'язані) повторно зареєструватися платником ПДВ.

3. Негативна податкова історія за період попередньої реєстрації (наприклад, наявність розбіжностей з контрагентом між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом, віднесення платника до тих чи інших груп ризиків, наявність від'ємного значення податку на додану вартість та інше) не є підставою для відмови такій особі у ПДВ-реєстрації.

------------------------

Наказ Державної податкової служби України N 131 від 20.02.2012 р.

 

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК - Чи все так просто у податковому обліку з рекламними та маркетинговими послугами?

ДПСУ затвердила Узагальнюючу податкову консультацію щодо віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу податкових витрат. Не секрет, що дана група витрат завжди перебувала у зоні підвищеної уваги з боку контролюючих органів, адже останні побоюються маніпулювання їх величиною і, відповідно, зменшення об'єкта оподаткування.

У коментованому наказі податківці нагадують, що відповідно до абз. "г" пп. 138.10.3 ПКУ складовими витратами на збут виступають витрати на рекламу та дослідження ринку(маркетинг), на передпродажну підготовку товарів (про те, що саме розуміти під поняттями "реклама", "маркетинг", "мерчандайзинг", йдеться у коментованому наказі). Разом з цим, якщо маркетингові та рекламні послуги придбаваються у нерезидента, то потрібно пам'ятати про обмеження, закріплені у пп. 139.1.13 ПКУ.

Не забули контролери і про так звані мотиваційні виплати, які стимулюють просування товарів на ринку і сприяють пожвавленню їх збуту (винагорода дистриб'юторам за досягнення певних економічних показників). На їх думку, такі витрати можуть бути віднесені до маркетингових послуг.

Насамкінець зауважимо, що для врахування рекламних, маркетингових послуг та мотиваційних виплат у складі податкових витрат платнику податків необхідно:

1) довести зв'язок понесених витрат з госпдіяльністю;

2) документально підтвердити понесені витрати (від себе додамо: чим деталізованіше будуть розписані понесені витрати у первинних документах, тим менша вірогідність того, що податківці поставлять під сумнів можливість зарахування їх до складу податкових витрат).

------------------------

Наказ Державної податкової служби України N 123 від 15.02.2012 р.

 

ЄДИНИЙ СОЦВНЕСОК - Чи потрібно нараховувати єдиний соцвнесок на вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу

Фахівці ПФУ дійшли висновку, що вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, який може використовуватися поза робочим місцем та залишається в особистому постійному користуванні, є базою для нарахування єдиного внеску.

До цього висновку спеціалістів відповідного відомства привів пп. 2.2.11 Інструкції зі статистики заробітної плати (затвердженої наказом Держкомстату України N 5 від 13.01.04 р.). За ним, такий одяг відноситься до фонду додаткової заробітної плати, яка, в свою чергу, є базою для нарахування єдиного соцвнеску.

Разом з цим згадаємо, що постановою КМУ затверджений перелік виплат, на які не нараховується єдиний соцвнесок (N 1170 від 22 грудня 2010 р.). Серед них "відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх роботодавцем або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування".

------------------------

Лист Пенсійного фонду України N 915/03-20 від 13.01.2012 р.

 

Що нам принесе наступний тиждень

 

1. Наступний робочий тиждень у багатьох буде довшим на один день – ми працюватимемо у суботу 3 березня, аби потім мати 4-денну перерву з 8 по 11 березня.

Для тих, хто вже почав планувати відпочинок, нагадаємо, що невдовзі на нас чекають ще й такіміні-канікули:

- 3 дні з 14 по 16 квітня (15 квітня – Великдень);

- 4 дні з 29 квітня по 2 травня (при цьому субота 28 квітня – робоча);

- 3 дні з 2 по 4 червня (3 червня – Трійця);

- 4 дні з 28 червня по 1 липня (28 червня – День Конституції, субота 7 липня – робоча);

- 3 дні з 24 по 26 серпня (24 серпня – День незалежності).

Цей час можна використати для невеличких, але незабутніх теплих та яскравих подорожей, в тому числі – нашою рідною країною!

 

2. Кадровики та бухгалтери мають не забути подати звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2011 рік (форма N 10-ПІ). Нагадаємо, що зробити це треба до 1 березня, тобто останній день подання - 29 лютого!

До речі, аби не забувати у березні вчасно здійснювати платежі та звітуватися, користуйтеся КАЛЕНДАРЕМ БУХГАЛТЕРА, який вже розміщено в системах "Дінай". Наприклад, на 1 березня припадає останній день сплати основних податків за січень.

 

3. У Верховній Раді на наступному тижні не планується проведення пленарних засідань, тому нам не варто очікувати прийняття нових законів.

 

4. З 27 лютого починається Великий піст, який триватиме аж до Великодня. Звичайно, далеко не всі його дотримуються, як і решти церковних канонів, адже в кожного з нас є своє уявлення про віру та релігію, тому просто хочеться згадати такі мудрі слова: "Головне в Піст - не їсти один одного".

 

ДПСУ

- затвердила узагальнюючі податкові консультації щодо:

-- визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року (наказ N 120 від 15.02.2012 р.);

-- формування витрат по операціях з фізичними особами - підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування (наказ N 121 від 15.02.2012 р.);

-- деяких питань з оподаткування податком на прибуток при виплаті роялті (наказ N 122 від 15.02.2012 р.);

-- окремих питань оподаткування туроператорської та турагентської діяльності (наказ N 126 від 16.02.2012 р.);

-- окремих питань відображення у податковій звітності з ПДВ змін сум податковогозобов'язання та податкового кредиту (наказ N 128 від 16.02.2012 р.);

-- окремих питань застосування ст. 199 ПКУ (наказ N 129 від 16.02.2012 р.);

-- застосування спрощеної системи обліку та звітності фізичними особами - підприємцями, які здійснюють діяльність з надання нерухомого майна в оренду (наказ N 136 від 20.02.2012 р.);

-- віднесення до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг (наказ N 137 від 20.02.2012 р.);

 

ДПІ у Святошинському районі м. Києва

- наголошує, що грошові кошти, які отримуються орендодавцем від орендаря у вигляді гарантійного платежу, які не є оплатою вартості наданих послуг та повертаються особі, яка їх перерахувала (орендарю), не є об'єктом оподаткування ПДВ (лист N 12343/10/31-031 від 23.11.2011 р.).

    На верх страницы

---------------

Новини законодавства підготовлено експертами Компанії "Дінай", www.dinai.com

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр