Вы здесь

Новости законодательства июнь 2012 г.

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ -  Податкова не вправі відмовити прийняти декларацію з прочерками

Податківці наголосили: незалежно від способу подання декларації, наявність у ній прочерків не може бути підставою для відмови у її прийнятті. Але при цьому потрібно дотримуватися вимог, зазначених у статтях 48 та 49 ПКУ. Зокрема, потрібно вкрай ретельно перевірити правильність зазначення обов’язкових реквізитів декларації (див. п.п. 48.3 та 48.4 ПКУ).

Разом з тим, звернемо увагу на п. 49.10 ПКУ. За ним, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ неприйняття органами ДПСУ податкової декларації з будь-яких причин, не визначених статтею 49 ПКУ (включаючи зміну показників такої податкової декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо).

----------------------

Лист Державної податкової служби України N 7219/6/15-1215 від 24.04.2012 р.


ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК - Податкова розповіла, як заповнювати додаток ОК 

Бухгалтери добре пам’ятають про появу додатка ОК до декларації з податку на прибуток. Він містить перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів – "єдиноподатників". І ми добре відчули на собі проблемність його заповнення, вже звітуючи за І квартал 2012 року!

У коментованому листі контролери зазначають, що до додатка ОК податкової декларації з податку на прибуток необхідно включити лише ті операції з "єдинниками", які у податковому обліку призводять до відображення доходів або витрат. І додають, що ПКУ не визначає обмежень чи конкретизації певних операцій, які можуть не відображатися у додатку ОК. Тим самим фіскали підкреслили вимогу відображення доходів і витрат за операціями зі спрощенцями згідно з постулатами розділу ІІІ ПКУ.

Що стосується відповідальності, то це питання податківці залишили без конкретної відповіді. У листі вони процитували п. 47.1 ПКУ. Він встановлює відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах.

Уже від себе можемо додати, що додаток ОК є невід’ємною частиною декларації з податку на прибуток. А тому за його неподання або несвоєчасне подання (якщо в цьому є необхідність, тобто якщо ви співпрацювали зі спрощенцями) загрожує штраф у розмірі 170 грн. (повторне порушення протягом року вже тягне на штраф у розмірі 1020 грн.). Разом з тим, помилки при його заповненні не впливають на розрахунок об’єкта оподаткування, тому за недостовірність зазначених у додатку ОК даних не штрафуватимуть за нормами ПКУ. Проте таке порушення підпадає під дію ст. 1631 "Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків" КУпАП і загрожує посадовій особі штрафом від 5 до 10 НМДГ (85-170 грн.). За повторне порушення протягом року - від 10 до 15 НМДГ (170-255 грн.)

------------------------

Лист Державної податкової служби України N 8833/6/15-1315 від 23.05.2012 р.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК - Податковий облік супутньої продукції

Як відомо, ПКУ не розшифровує поняття "супутня продукція" та не встановлює порядок визначення її собівартості. Водночас, враховуючи зближення податково і бухгалтерського обліку та керуючись пп. 14.1.84 ПКУ, контролери при визначенні собівартості супутньої продукції радять використовувати П(С)БО.

Нагадаємо, що відповідно до п. 11 П(С)БО 16 "Витрати", виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві. Разом з тим, порядок визначення справедливої вартості активів розкриває П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств". Оскільки відповідно до П(С)БО супутня продукція належить до готової продукції, то її справедлива вартість – це ціна реалізації за вирахуванням витрат на реалізацію та суми надбавки (прибутку), виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної готової продукції та товарів.

------------------------

Лист Державної податкової служби України N 6438/6/15-1215 від 11.04.2012 р.
ДПСУ

- видала лист, який стане в пригоді тим, хто свого часу через неоднозначне трактування норм ПКУ звітував та сплачував екоподаток за тимчасове розміщення побутових відходів. Крім того, в ньому податкова розписує механізм скасування повідомлень-рішень (лист N 13743/7/15-2117 від 15.05.2012 р.);

- підкреслила, що ПКУ не передбачено зменшення добових витрат на вартість харчування, включену в рахунок на проживання при обчисленні податку на прибуток. Але це стосується тільки підприємств небюдженої сфери (лист N 5742/6/15-1415 від 31.03.2012 р.);

- зазначає, що виписка з особового рахунка клієнта може слугувати в якості документа, що підтверджує суму витрат на оплату банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування. Але при цьому не варто забувати про необхідність наявності обов’язкових документів у відповідності із Законом про бухоблік (лист N 7912/6/15-1415 від 07.05.2012 р.);

- роз’яснила питання щодо необхідності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ при знищенні товару через пожежу або крадіжку (лист N 5378/5/15-3416 від 11.04.2012 р.);

- зупинилася на складанні податкової декларації з податку на прибуток підприємств з використанням даних бухгалтерського обліку і дотриманням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності (лист N 31-08410-06-5/13634 від 29.05.2012 р.);

- стверджує, що якщо підприємство наймає квартиру для свого працівника і сплачує орендну плату за свого підлеглого, то для нього така виплата розглядається додатковим  благом і підлягає оподаткуванню (лист N 4602/5/17-1115 від 30.03.2012 р.);

- розглянула питання щодо застосування норм ПКУ при здійсненні реорганізації підприємства шляхом приєднання до іншої юридичної особи, а також у разі здійснення внесків до статутного фонду юрособи у вигляді грошових коштів чи рухомого та нерухомого майна (лист N 6140/6/15-3415-19, N 10164/7/15-3417-19 від 06.04.2012 р.);

- ще раз акцентувала увагу на необхідності підтвердження зв’язку витрат на проведення заходів з охорони праці з господарською діяльністю та документального підтвердження й належного оформлення відповідних витрат первинними документами (листи N 5882/5/15-1216 від 20.04.2012 р.);


НОТАРІАТ - Посвідчення нотаріусами договорів із майном можливе лише за наявності оціночної вартості

Починаючи з 5 червня 2012 р. посвідчення нотаріусами договорів продажу (обміну) фізособами об’єктів нерухомості можливе лише за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна, яка визначена сертифікованим суб’єктом оціночної діяльності, інформація щодо якого включена до Держреєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

Крім цього, посвідчувати договори рухомого майна, у т.ч. транспортних засобів нотаріуси можуть знову ж таки при наявності оціночної вартості такого рухомого майна.

Також Мін'юст передбачив обов'язковість проведення незалежної оцінки майна у випадках застави державного та комунального майна, відчуження державного та комунального майна способами, що не передбачають конкуренцію покупців у процесі продажу, або у разі продажу одному покупцю, визначення збитків або розміру відшкодування, під час вирішення спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Відповідні зміни передбачено до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (затверджено наказом Мін'юсту N 296/5 від 22.02.2012 р.).

------------------------

Наказ Міністерства юстиції України "Про внесення змін до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" (N 766/5 від 21.05.2012 р.)

Офіційне опублікування: "Офіційний вісник України" N 40 від 05.06.2012 р.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.05.2012 р. за N 840/21152 та набирає чинності 05.06.2012 р.


РЕКЛАМА - Кабмін встановив вимоги до розміщення вивісок та табличок

Типові правила розміщення зовнішньої реклами (затверджено постановою КМУ N 2067 від 29.12.2003 р.) вирішили привести у відповідність до спеціального нормативного акта, що визначає засади рекламної діяльності в Україні, а саме: до Закону України "Про рекламу" (N 1121-IV від 11.07.2003 р.). Ще у 2008 році останній було доповнено нормою (п. 6 ст. 9), відповідно до якої було надано чітке визначення поняття "вивіски чи таблички" - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб'єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою. Аналогічним визначенням нарешті буде доповнено і Типові правила розміщення зовнішньої реклами.

Крім цього, зазначений документ буде містити правила щодо розміщення та демонтажу вивісок чи табличок. Так, передбачено, що вивіски чи таблички:

- повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов'язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

- не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

- не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об'єктах незавершеного будівництва;

- площа поверхні не повинна перевищувати 3 м2.

Увага! Вимагати від суб'єктів господарювання будь-яких документів для розміщення вивісок чи табличок заборонено.

Що стосується демонтажу вивісок чи табличок, що розміщені з порушенням вимог, то передбачено, що він здійснюється у разі:

- припинення юрособи або припинення діяльності фізособи - підприємця;

- невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

- порушення благоустрою території.

При цьому, витрати на демонтаж покладаються безпосередньо на тих юросіб чи фізосіб-підприємців, якими вони були встановлені.

------------------------

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Типових правил розміщення зовнішньої реклами" (N 495 від 23.05.2012 р.)

Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування


ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ - Індекс інфляції у травні 2012 р.

За даними Державного комітету статистики України, індекс споживчих цін на товари та послуги (індекс інфляції) у травні 2012 року до попереднього місяця становив 99,7%, до грудня попереднього року – 100,4%.


ДПСУ

- роз’яснила необхідність застосування мінімальних строків корисного використання основних засобів при виробничому методі нарахування амортизації (лист N 6134/6/15-1415 від 06.04.2012 р.);

- звернула увагу на терміни звітування, якщо працівник під час службового відрядження отримав готівку із застосуванням платіжних карток (лист N 2292/6/23-50.0214 від 06.02.2012 р.);

- пояснила деякі моменти розміщення інформації про заборону куріння. Зокрема, фіскали дійшли висновку, що в кожному кабінеті, в якому заборонено куріння, має розміщуватися табличка з відповідним змістом. До того ж табличка має містити саме той текст, який вказано в законі, а не його варіації чи переклад іншою мовою (лист N 9198/я/01-2118 від 12.03.2012 р.);

- зупинилася на порядку заповнення податкової декларації з ПДВ переробного підприємства (лист N 8200/6/15-3315 від 11.05.2012 р.);

- проконсультувала щодо впливу на неоплачене від’ємне значення з ПДВ (кредиторська заборгованість підприємства) строку позовної давності (лист N 10155/7/15-3417-03 від 06.04.2012 р.);

---------------

Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"

    На верх страницы

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр